Böja text i Silhouette Studio


Att böja text runt en cirkel i Silhouette Studio kan vara lite knepigt.

Öppna Silhouette Sudio och välj Rita en Ellipse/Cirkel verktyget.

A.  Skapa en cirkel, och för att skapa den helt rund håll ner din Shift-Key samtidigt som du ritar din cirkel.

B.  Skriv in din text med verktyget Text, och vill du ändra storlek eller teckensnitt gå till Text Style fönstret i höger Topp Verktygsfält.

C.  Dubbelklicka på din text, så att den får en grön box runt texten.

På vänstersida om boxen finns en liten cirkel med ett kors i. Ta tag i den och drag den till den stora cirkeln, texten kommer nu att följa den inre eller yttre linjen i cirkeln.
Du kan flytta texten enl bilden nedan. Det lilla reglaget innan cirkelkorset kan du justera hur nära texten ska vara cirkel linjen.


När du är nöjd med din placering av texten, se till att bara din text är markerad, "Höger klicka" och välj Convert to Path. Nu kan du ta bort din cirkel och texten kommer att vara kvar, exakt som du skapat den.Denna övning kräver lite praktik, speciellt med placeringen av texten.
Så öva, öva och öva.
Silhouette CAMEO® 3 Desktop Cutting System

Ja vill ha den NU...

Spara ditt arbete ofta i Silhouette Studio


När du arbetar i Silhouette Studio, finns ett super enkelt sätt att kopiera delar av din design, som spara mycket tid.
SPARA SPARA SPARA SPARA SPARA SPARA SPARA SPARA SPARA

När du har gjort en ändring av din design eller delar av den, göra en kopia, markera objektet du vill spara med "ctrl+c", och därefter "ctrl+v", och placera den utanför arbetsområdet, den gråa ytan. När du till 100% är klar med ditt arbete kan du ta bort kopiorna utanför arbetsområdet eller låta dem vara kvar där. kanske du kan använda dem senare. 
Nu kan du spara ditt arbete till Sihouette Cloud i Biblioteket eller din dator, men jag rekommenderar Cloud om din dator skulle krascha.