Älskar blommor - Love flowers

Jag bara älskar blommor. Att måla dem eller att som här göra dem i papper....

* I just love flowers. Paint them or as down here in paper....


Här har jag använt Panduros Flower punch set.


Happy Creation ;)
Anki J

Inga kommentarer

Powered by Creative Market