User-agent: Mediapartners-Google Disallow: User-agent: * Disallow: /search Allow: / Sitemap: http://www.ankiscreation.com/sitemap.xml SVG och PNG i Silhouette Studio? - Ankis Creation

SVG och PNG i Silhouette Studio?

                                               

Ladda ner en PNG eller SVG fil till din dator och notera var du sparar den. Öppna sedan upp Silhouette Studio®, från Arkiv-menyn klickar du på "Öppna" och navigera till den plats där du sparade din PNG eller SVG-fil i din dator, dubbel klicka och filen laddas ner till arbetsytan i Silhouette Studio, du kan också dra filen in till arbetsytan.

Designer Edition eller högre: Markera filen och öppna Skärinställningar. Klicka på "Skär ut" för att se skärlinjerna, ladda din skärmatta och skär ut.

Studio Basic: Du måste kalkera PNG-filen för att få linjer som Studio känner igen så du kan jobba med dem, och det kan vara lite marigt.


  • Öppna Kalkerings fönstret.
  • Klicka på "Välj Kalkerings område."
  • Använda musen dra en markeringsruta runt designen.
  • Avmarkera "Högpassfilter."
  • Dra "Tröskel" reglaget till höger tills filen har jämnt med gul färg över sig.
  • Klicka på "Kalkera" för att få linjer, som du sedan kan skära ut eller justera. Det kan ta en stund så ha tålamod.


Inga kommentarer

Powered by Creative Market